Upcycling Upstyling by PTTGC x OPENBOX x RFS

Openbox Architects x PTTGC x RFS

Upcycling Upstyling by PTTGC
.
Upcycling คือการนำของที่ไม่ใช้แล้ว หรือเศษวัสดุจากการทำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่เข้มข้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงกว่าเดิม
ปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติก กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก พลาสติกกลายเป็นผู้ร้าย ทั้งที่ทุกวันนี้ผู้คนได้รับประโยชน์จากการใช้พลาสติกที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกธุรกิจและผลิตภัณฑ์

การได้ทดลองก้าวเข้ามาในโลกของการผลิต น่าตื่นตาตื่นใจ และมีพื้นที่ที่จะให้ความคิดสร้างสรรค์เติบโตได้อีกมาก แม้แต่ในงานออกแบบของสถาปนิกที่ห่างจากความเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มักจะเป็นงานตามสั่ง(custom made) ในพื้นที่งานเฉพาะจุด ก็สามารถสร้าง แรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงโลกได้เสมอ

OPENBOX GROUP ร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ PTTGC และโรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาเศษขยะพลาสติกส่วนประกอบอุปกรณ์การแพทย์ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยมีพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติบนหลังคาที่ได้สร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้ป่วยและพนักงานเป็นพื้นที่เป้าหมายในการปรับปรุงจึงได้ให้ชื่อว่า Upcycling Rooftop

การออกแบบเน้นการสร้าง Wellbeing ทั้งสำหรับผู้ใช้งานทั้งร่างกายและจิตใจ สรุปเป็นผลงานออกเป็น 3 ส่วน
1. Eco tree ที่ทำจากเส้น polymer rod ที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ GC นำมาประกอบขึ้นรูปเป็นโครงสร้างเหมือนต้นไม้โปร่ง มีพื้นที่ให้ไม้เลื้อยสามารถเติบโตเกาะเกี่ยวได้ ด้านบนคลุมด้วยแผ่น eco board รุ่นพิเศษที่ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้จากรพ. สามารถติดตั้งเสริมบนสวนบนหลังคา
2. Composite Timber panel with Foot therapy features พัฒนาจากพื้นไม้เทียมที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน ผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้จากรพ. เพื่อใช้ปูพื้นทางเดิน ที่มีปุ่มนวดเท้าเพื่อการกระตุ้นเส้นประสาท และการหมุนเวียนเลือด
3. Hand therapy railbar ออกแบบจากงานวิจัยเรื่องเคลื่อนไหวของนิ้วและฝ่ามือที่ช่วยกระตุ้นระบบประสาทได้ เราจึงออกแบบมือจับจากวัสดุแบบเดียวกับพื้นไม้เทียมให้มีขนาด และรูปร่างที่กระตุ้นการเคลื่อนไหวของนิ้วมือในระหว่างที่ใช้งาน

ทั้งหมดนี้แม้จะออกแบบเพื่อใช้บนหลังคารพ.รามาฯ แต่มีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเข้าสู่ระบบการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้ในการก่อสร้างต่อไปได้
.
ขอขอบคุณโครงการดีๆจากทาง PTTGC ที่ให้ทาง OPENBOX มีส่วนร่วมเข้าไปให้ไอเดีย เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอื้อต่อวงการการออกแบบอาคารต่อไป
#OPENBOXGROUP #identitydesign

Eco-Product
ที่ได้จากการนำขยะพลาสติกของโรงพยาบาลมาพัฒนา

Product Materials
ประเภทของขยะพลาสติกต่างๆ ที่มีต่อวันมีเป็นจำนวนมาก

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: