Syncronization of Multi-Functions

Multi-Function Lobby

การออกแบบอาคาร สถานที่ หรือเมือง ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเมืองในซีกโลกตะวันออกที่เป็นแบบผสมสาน (Mixed-use) โดยออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนโหมดของอาคาร สถานที่ หรือเมืองได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆอย่างเช่น คอนโดมิเนียมในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด จะเห็นได้ว่าหลายแห่งจะกำหนดการใช้ลิฟท์แบบจำกัด หรือจำกัดจำนวนของคนใช้ลิฟท์ ซึ่งในอนาคตการออกแบบจะสามารถเข้ามาเพิ่มเติมฟังก์ชั่นต่าง ๆ ให้ทุกชีวิตในยุคโควิดมีความสบายใจมากขึ้น อาทิ ล็อกเกอร์รับ-ส่งอาหาร หรือสิ่งของต่าง ๆ โดยผู้รับและผู้ส่งไม่ต้องเจอหน้ากัน และการออกแบบพื้นที่แบบ space in space ภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยใช้อุปกรณ์เพื่อแยกความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้อยู่อาศัยมากขึ้น เพื่อไม่เกิดความระแวงในการใช้พื้นที่ส่วนรวม ส่วนในระดับเมือง อาจจะนึกถึงประเทศโมนาโค หรือสิงคโปร์ ที่จะมีการจัดโหมดเมืองสำหรับการแข่งรถ สร้างรายได้ให้กับประเทศได้อีกมาก ขณะที่ประเทศไทยเอง มีโหมดเรื่องการป้องกันน้ำท่วม แต่ยังสามารถออกแบบเมืองให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโหมดอื่น ๆ เช่น โหมดการเฝ้าระวังเชื้อโควิด หรือโหมดการจัดบิ๊กอีเว้นท์ เช่นวันสงกรานต์ เป็นต้น

Pavillion in Common area

ในการออกแบบ ขอชวนดูตัวอย่างที่ใกล้ตัว คือการออกแบบพื้นที่แบบ ‘ Space in space ’ ภายในคอนโดมิเนียมที่เรานำไปใช้ในโครงการต่างๆ การสร้าง Pavillion in Pavillion ขึ้นบริเวณพื้นที่ส่วนกลางนี้ ช่วยแยกความเป็นส่วนตัว และเป็นสัดส่วนในพื้นที่ส่วนรวมมากขึ้น นอกจากนี้ภายในอาคาร อย่างในส่วนของ Lobby เราก็สามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ออกแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่ และสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่เรายังต้องรักษาระยะห่างทางสังคมกันอยู่ด้วย.

This solution for building or urban design responds to universal needs, with the distinctive “mixed used” feature found in the eastern hemisphere. Sync functions enable cities to switch to different modes suitable for specific needs. For example, during the COVID-19 pandemic, several condominiums have issued new guidelines restricting the use of their lifts or the number of people using the lifts. Future designs could accommodate the COVID-19 pandemic requirement for a private locker for contactless delivery. Another idea is a “space-in-space” design, which supplies a common area with separate equipment to ensure social distancing and a worry-free environment for each resident. As far as city management is concerned, let’s take Monaco or Singapore as an example. During their Formula-1 races, they turn their cities to a “race mode” and generate a lot of revenue. Thailand also has its own “mode” setting for flood-protection. However, we are unprepared to switch to an “anti-COVID-19” mode or a “mega event” mode, such as during the Songkran holidays.

Design for Urbanist series

Architecture&Landscape / Openbox Architects and Openbox Group

#OPENBOX16TH #condominiumdesign #opnbxproject

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: