𝗣𝗹𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗶𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗟𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻

แนวคิดในการออกแบบและวางผัง สำหรับผู้สูงอายุมีความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนกว่าการวางผังโครงการเพื่อการอยู่อาศัยในรูปแบบอื่น ผู้สูงอายุมีความอ่อนไหวกับสภาพการใช้ชีวิตที่มีจำนวนเพื่อนบ้านมากเกินไป

การกำหนดระดับความสัมพันธ์ด้วยการออกแบบ มีรูปแบบที่นิยมใช้แบ่งได้เป็นสี่ลักษณะขึ้นอยู่กับขนาด ความเชื่อมโยง และความต้องการเฉพาะของโครงการ โดยรูปแบบความสัมพันธ์ของพื้นที่ และการจัดการทั้งหมดหลักๆ ที่เรานำมาใช้ในการออกแบบวางผัง ได้แก่


| Household model

ในแต่ละชั้นที่พักอาศัย จะมีพื้นที่กิจกรรมเล็กๆให้มานั่งอ่านหนังสือ หรือพบปะเพื่อนๆกลุ่มเล็กๆ เป็นพื้นที่กิจกรรมที่ช่วยให้สามารถออกมาจากห้องและใช้ได้สะดวกสบาย โดยไม่ต้องลงไปรวมที่พื้นที่ส่วนกลาง สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนบ้าน จนเป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆ โมเดลนี้ยังช่วยให้ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย


| Open House model

แต่ละพื้นที่พักอาศัย นอกจากจะมีพื้นที่ส่วนกลางของตัวเองแล้ว ยังเชื่อมต่อกันด้วยพื้นที่กิจกรรมรวมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถจัด Workshop ตามความสนใจของคนในกลุ่มที่พัก เพิ่มโอกาสให้ได้พบปะกันมากขึ้น เกิดเป็นสังคมเล็กๆในแต่ละชั้น


| Neighbourhood Model

ในแต่ละชั้นเชื่อมต่อกันด้วยพื้นที่กิจกรรม จากสังคมเล็กๆ สามารถออกไปสัมพันธ์กับสังคมอื่นๆ พบปะผู้คนที่มีความสนใจร่วมกันมากขึ้น โดยพื้นที่กิจกรรมนี้ ในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะเกิด Workshop หรือเกิดเป็นพื้นที่การใช้งานแตกต่างกันไป ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสเลือกใช้พื้นที่ทำกิจกรรมที่ชอบ เพิ่มความสัมพันธ์จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมที่จะแบ่งปัน และดูแลกัน


| Multi – Neighbourhood Model / Cluster

ในแต่ละชั้นเชื่อมต่อกันด้วยพื้นที่กิจกรรม จากสังคมเล็กๆ สามารถออกไปสัมพันธ์กับสังคมอื่นๆ พบปะผู้คนที่มีความสนใจร่วมกันมากขึ้น โดยพื้นที่กิจกรรมนี้ ในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะเกิด Workshop หรือเกิดเป็นพื้นที่การใช้งานแตกต่างกันไป ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสเลือกใช้พื้นที่ทำกิจกรรมที่ชอบ เพิ่มความสัมพันธ์จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมที่จะแบ่งปัน และดูแลกัน


𝙈𝙞𝙭𝙚𝙙, 𝙋𝙧𝙤𝙜𝙧𝙚𝙨𝙨𝙞𝙫𝙚 𝙘𝙡𝙪𝙨𝙩𝙚𝙧 𝙙𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 𝙩𝙤 𝙢𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚 𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙘𝙚 𝙧𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨𝙝𝙞𝙥𝙨.

ในโครงการนี้ใช้แนวคิดผสมกันหลายลักษณะให้ผู้อยู่อาศัยสามารถที่จะสร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนบ้านใกล้ชิด แล้วขยับขยายเป็นสังคมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นลำดับ เริ่มจากสังคมเล็กๆในแต่ละชั้น ที่เป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆ ออกไปสัมพันธ์กับครอบครัวอื่นๆ จนกลายเป็นชุมชนที่พร้อมดูแลแบ่งปันกัน และในแต่ละ Cluster นั้น เราจะใช้ Magic Number ให้จำนวนคนต่อ 1 หมู่บ้านไม่เกิน 200 คน เพื่อสร้างความสบายใจในความสัมพันธ์ และการใช้พื้นที่ของผู้อยู่อาศัย.

Wellbeing Design Series by OPENBOX

http://www.openbox-group.com

#OPENBOX16TH #opnbxproject

Leave a Reply

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: