Upcycling Upstyling by PTTGC x OPENBOX x RFS

Openbox Architects x PTTGC x RFS Upcycling Upstyling by PTTGC.Upcycling คือการนำของที่ไม่ใช้แล้ว หรือเศษวัสดุจากการทำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่เข้มข้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงกว่าเดิมปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติก กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก พลาสติกกลายเป็นผู้ร้าย ทั้งที่ทุกวันนี้ผู้คนได้รับประโยชน์จากการใช้พลาสติกที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การได้ทดลองก้าวเข้ามาในโลกของการผลิต น่าตื่นตาตื่นใจ และมีพื้นที่ที่จะให้ความคิดสร้างสรรค์เติบโตได้อีกมาก แม้แต่ในงานออกแบบของสถาปนิกที่ห่างจากความเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มักจะเป็นงานตามสั่ง(custom made) ในพื้นที่งานเฉพาะจุด ก็สามารถสร้าง แรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงโลกได้เสมอ OPENBOX GROUP ร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ PTTGC และโรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาเศษขยะพลาสติกส่วนประกอบอุปกรณ์การแพทย์ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยมีพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติบนหลังคาที่ได้สร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้ป่วยและพนักงานเป็นพื้นที่เป้าหมายในการปรับปรุงจึงได้ให้ชื่อว่า Upcycling Rooftop การออกแบบเน้นการสร้าง Wellbeing ทั้งสำหรับผู้ใช้งานทั้งร่างกายและจิตใจ สรุปเป็นผลงานออกเป็น 3 ส่วน1. Eco tree ที่ทำจากเส้น polymer rod ที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ GC นำมาประกอบขึ้นรูปเป็นโครงสร้างเหมือนต้นไม้โปร่ง มีพื้นที่ให้ไม้เลื้อยสามารถเติบโตเกาะเกี่ยวได้ ด้านบนคลุมด้วยแผ่น eco board... Continue Reading →

OPENBOX NEW CORPORATE IDENTITY

We are proud to announce ournew corporate identity! OPENBOX The 16th year, We are expanded our creative spaceand new branding identity. We would like to inform you all that there will be name changing on our website from www.openboxarchitects.com to www.openbox-group.com For any of you who wants to contact us, kindly send your email to openbox@openbox-group.com Thank you! Please follow us... Continue Reading →

|Site Visit| The Base Saphanmai

The Base Saphanmai's rooftop landscape work is growing day by day. Almost complete! The SKY PARK of the Base Saphanmai is developed based on an Irony of the idea to create this ‘man-made’ landscape based on the inspiration from the most natural places.  Pespective Image Site visit

|Site visit| Grove Residences

สถาปนิกตรวจหน้างานไม่ใช่เพียงเพื่อให้งานออกมาตรงใจตรงตามแบบ แต่เพื่อให้แน่ใจว่างานของเราจะส่งมอบความสุขกับผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง ช่วงนี้ได้อยู่บ้านกันมากขึ้น ขอให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นเช่นนะครับ We visit sites with clients to make sure our design truly delivers happiness. Wish everyone a happy time at home, because that is where happiness should be..Grove Residences Site visit Nui - Ratiwat SuwannatraiCEO / Founder / Design PrincipleOpenbox Architects #openbox #architects #openbox architects #opnbx #workinprogress

Luminous Court!

The Line Sukhumvit 101Bangkok, Thailand.Development by Sansiri.The 'LED MULTI-COURT' on the rooftop. Let's find out! What sport should you play Futsal | Basketball | Tennis Feels awesome to take a shot up there! Landscape #OPENBOXLANDSCAPEArchitecture Openbox ArchitectsPhotographer W Workspace http://www.openboxarchitects.com

Upcycling Upstyling by PTT Global Chemical

GC ( PTT GLOBAL CHEMICAL) เปิดตัวโครงการ Upcycling Upstyling โครงการที่ต่อยอดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบ ECO-Design จากพลาสติกแบบดั้งเดิม พลาสติกรีไซเคิล (Recycle Plastic) และพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) โดยให้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเห็นคุณค่าของการนำพลาสติกที่ใช้แล้ว กลับมาใช้ใหม่ และพัฒนาเพิ่มมูลค่าต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้แนวคิด “ Up Waste to Value with WOW! Style"เน้นย้ำถึงแนวคิด Circular Living โดยมีทาง GC ให้ความรู้ด้านวัสดุ และมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบถึง 6 สาขาประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยชาญในหมวด Industrial Design, Craft & Wood Design, Fashion Design, Material & Jewelry Design, Packaging Design และ Architecture... Continue Reading →

Marriage | Architecture | Landscape

Marble House, Bangkok Location: Bangkok, ThailandArea: Approx 800sqm.Completion: early 2017The initial idea is to allow habitant’s behavior to carve a dwelling space into a monolithic piece of marble sculpture. The main piece appears so solid, yet so light it floats to defy the gravity, while external landscape space flows underneath through the center courtyard. Residual... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑