𝗣𝗹𝗮𝗻𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗖𝗼𝗻𝗰𝗲𝗽𝘁 𝗶𝗻 𝗦𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗟𝗶𝘃𝗶𝗻𝗴 𝗗𝗲𝘀𝗶𝗴𝗻

แนวคิดในการออกแบบและวางผัง สำหรับผู้สูงอายุมีความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนกว่าการวางผังโครงการเพื่อการอยู่อาศัยในรูปแบบอื่น ผู้สูงอายุมีความอ่อนไหวกับสภาพการใช้ชีวิตที่มีจำนวนเพื่อนบ้านมากเกินไป การกำหนดระดับความสัมพันธ์ด้วยการออกแบบ มีรูปแบบที่นิยมใช้แบ่งได้เป็นสี่ลักษณะขึ้นอยู่กับขนาด ความเชื่อมโยง และความต้องการเฉพาะของโครงการ โดยรูปแบบความสัมพันธ์ของพื้นที่ และการจัดการทั้งหมดหลักๆ ที่เรานำมาใช้ในการออกแบบวางผัง ได้แก่ | Household model ในแต่ละชั้นที่พักอาศัย จะมีพื้นที่กิจกรรมเล็กๆให้มานั่งอ่านหนังสือ หรือพบปะเพื่อนๆกลุ่มเล็กๆ เป็นพื้นที่กิจกรรมที่ช่วยให้สามารถออกมาจากห้องและใช้ได้สะดวกสบาย โดยไม่ต้องลงไปรวมที่พื้นที่ส่วนกลาง สร้างความคุ้นเคยกับเพื่อนบ้าน จนเป็นเหมือนครอบครัวเล็กๆ โมเดลนี้ยังช่วยให้ผู้ดูแลสามารถดูแลผู้อยู่อาศัยได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย | Open House model แต่ละพื้นที่พักอาศัย นอกจากจะมีพื้นที่ส่วนกลางของตัวเองแล้ว ยังเชื่อมต่อกันด้วยพื้นที่กิจกรรมรวมที่มีขนาดใหญ่ขึ้น สามารถจัด Workshop ตามความสนใจของคนในกลุ่มที่พัก เพิ่มโอกาสให้ได้พบปะกันมากขึ้น เกิดเป็นสังคมเล็กๆในแต่ละชั้น | Neighbourhood Model ในแต่ละชั้นเชื่อมต่อกันด้วยพื้นที่กิจกรรม จากสังคมเล็กๆ สามารถออกไปสัมพันธ์กับสังคมอื่นๆ พบปะผู้คนที่มีความสนใจร่วมกันมากขึ้น โดยพื้นที่กิจกรรมนี้ ในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะเกิด Workshop หรือเกิดเป็นพื้นที่การใช้งานแตกต่างกันไป ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสเลือกใช้พื้นที่ทำกิจกรรมที่ชอบ เพิ่มความสัมพันธ์จนกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น พร้อมที่จะแบ่งปัน และดูแลกัน | Multi - Neighbourhood Model /... Continue Reading →

OPENBOX FRIDAY TALK !

OPENBOX FORUM II : SELF EXPRESSION Openbox Talk ในครั้งนี้หัวข้อหลักของเรา เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Self Impression ที่เกี่ยวกับการค้นหาตัวเอง เข้าใจจุดเด่นของตัวเอง และแสดงออกมาได้อย่างสวยงามและสร้างสรรค์ ซึ่งในฐานะดีไซเนอร์ สิ่งเหล่านี้จะยิ่งเพิ่มคุณค่าของผลงานที่เราส่งผ่านออกมาได้ นอกจากความสุขของผู้รับผลงาน และผู้ใช้แล้ว ความสุขในการทำงานก็จะเกิดกับเราขึ้นด้วย ใยการพูดคุยครั้งนี้ เราได้วิทยากรคนเก่ง “คุณนี ชาลิสา วีรวรรณ” Head of Wellness and Lifestyle: Wonderfruit / Travel&Living Blogger: Taste of nowhere / Former VOGUE Editor มาร่วมแชร์ประสบการณ์การเดินทางทั้งภายใน และภายนอก การค้นพบตัวเอง ค้นพบความสุขในชีวิต และการทำงาน ให้พวกเรา Openbox ฟังในครั้งนี้ หลังจากการฟังทอล์คในครั้งนี้ เราต่างก็มีการบ้านที่ต้องคิดต่อ ว่าเราจะค้นพบตัวเองสร้างความสุขจากภายในสู่ภายนอก รักตัวเอง และมั่นใจในตัวเองและผลงานมากขึ้นได้อย่างไรบ้าง โดยได้เคล็ดลับต่างๆจากคุณนีมากมาย... Continue Reading →

Syncronization of Multi-Functions

Multi-Function Lobby การออกแบบอาคาร สถานที่ หรือเมือง ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ในสถานการณ์ที่หลากหลาย สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของเมืองในซีกโลกตะวันออกที่เป็นแบบผสมสาน (Mixed-use) โดยออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนโหมดของอาคาร สถานที่ หรือเมืองได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น ๆอย่างเช่น คอนโดมิเนียมในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อโควิด จะเห็นได้ว่าหลายแห่งจะกำหนดการใช้ลิฟท์แบบจำกัด หรือจำกัดจำนวนของคนใช้ลิฟท์ ซึ่งในอนาคตการออกแบบจะสามารถเข้ามาเพิ่มเติมฟังก์ชั่นต่าง ๆ ให้ทุกชีวิตในยุคโควิดมีความสบายใจมากขึ้น อาทิ ล็อกเกอร์รับ-ส่งอาหาร หรือสิ่งของต่าง ๆ โดยผู้รับและผู้ส่งไม่ต้องเจอหน้ากัน และการออกแบบพื้นที่แบบ space in space ภายในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางโดยใช้อุปกรณ์เพื่อแยกความเป็นส่วนตัวให้แก่ผู้อยู่อาศัยมากขึ้น เพื่อไม่เกิดความระแวงในการใช้พื้นที่ส่วนรวม ส่วนในระดับเมือง อาจจะนึกถึงประเทศโมนาโค หรือสิงคโปร์ ที่จะมีการจัดโหมดเมืองสำหรับการแข่งรถ สร้างรายได้ให้กับประเทศได้อีกมาก ขณะที่ประเทศไทยเอง มีโหมดเรื่องการป้องกันน้ำท่วม แต่ยังสามารถออกแบบเมืองให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามโหมดอื่น ๆ เช่น โหมดการเฝ้าระวังเชื้อโควิด หรือโหมดการจัดบิ๊กอีเว้นท์ เช่นวันสงกรานต์ เป็นต้น Pavillion in Common area ในการออกแบบ ขอชวนดูตัวอย่างที่ใกล้ตัว คือการออกแบบพื้นที่แบบ ‘ Space in space ’... Continue Reading →

Also, Make yourself at SPORTS COMPLEX!

กิจกรรมและความสนใจของผู้คนยุคนี้ มีเพิ่มมากขึ้น และหลากหลายมากขึ้น ทำให้แนวทางในการออกแบบคอนโดมิเนียม มีการปรับเปลี่ยน เพื่อรองรับความต้องการนี้ อย่างเช่น พื้นที่ Co-Working Space ที่ออกแบบมารองรับการใช้พื้นที่ทำงานที่ใช้เฉพาะในห้องพักไม่เพียงพอ และบางครั้งต้องมีการทำงานสื่อสารกับคนข้างนอก Co-Kitchen ในยุคที่เราหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น การทำอาหารทานเองก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ต้องการพื้นที่เพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ เป็นอีกนึ่งเหตุผลในการเลือกบ้านของใครหลายคนเช่นกัน นอกเหนือจากพื้นที่เหล่านี้ ที่เราคิดว่าตอบรับความต้องการของผู้อยู่อาศัย คือพื้นที่ออกกำลังกายในคอนโด จากคราวที่แล้วที่เราชวนให้นึกถึงพื้นที่รอบๆคอนโดว่าในสถานการณ์ช่วงนี้ เรายังสามารถออกกำลังกายกลางแจ้งแบบปกติได้อย่างไร มีพื้นที่ไหนบ้างที่พอจะทดแทน ปรับเปลี่ยนการใช้งานได้ เท่าที่ทราบกันว่าพื้นที่คอนโดมิเนียม มีค่อนข้างจำกัดสำหรับการที่จะบรรจุกิจกรรมต่างๆลงไปให้ได้ตามความต้องการ เราจึงคิดต่อยอดว่าด้วยพื้นที่เดียวกันนี้ อยากให้สามารถออกกำลังกายได้หลากหลาย หรือเป็นพื้นที่กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติม จึงเป็นแนวทางการออกแบบ Sport Complex ในคอนโดขึ้นมา โดยเลือกพื้นที่ชั้นดาดฟ้า ที่ส่วนใหญ่ที่เข้าใช้ไม่ได้ หรือเป็นพื้นที่ปูหญ้า มาออกแบบพื้นที่ให้สามารถวางกิจกรรมกีฬาลงไป อย่างโครงการที่เราทำผ่านมา ออกแบบชั้นดาดฟ้าให้มีพื้นที่เล่นกีฬาได้อย่างหลากหลาย โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ Multi-Sport ( สนามฟุตซอล สนามบาส และสนามเทนนิส), Running Track Rock Climbing และ Chess... Continue Reading →

How to maintain your Quality of Life during COVID-19 pandemic-Part II

การว่ายน้ำ ก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่ง ที่ผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมเข้าใช้มากพอๆกับฟิตเนสเลย ว่ายน้ำ นอกจากจะเป็นการฟิตร่างกายได้เป็นอย่างดีแล้ว ยังช่วยลดความเครียดจากการทำงานอีกด้วย หรือแค่การได้ออกจากห้องพักมาใช้พื้นที่ริมสระว่ายน้ำ นั่งจุ่มขาก็เพลินแล้ว หน้าร้อนนี้ ที่เราเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้ หรือจองโรงแรมสวยๆที่ทะเลไม่ทัน แต่อยากรู้สึกพักผ่อน ถ่ายรูปสวยๆ ก็อาจจะใช้พื้นที่สระว่ายน้ำส่วนกลาง มานั่งชิวๆแทนไปก่อน.สระว่ายน้ำส่วนกลาง ถือเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่ง ที่เราต้องการให้เป็นจุดไฮไลท์ของโครงการ ที่เป็นส่วนช่วยแสดงเอกลักษณ์ของโครงการนั้นๆได้ด้วย นอกเหนือจากการเล่นน้ำ ยังตั้งใจออกแบบให้เอื้อต่อการออกกำลังกายได้จริงๆอีกด้วย โดยสระว่ายน้ำที่สามารถออกกำลังกายได้จริงต้องสามารถว่ายทางตรงได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีอะไรกั้น ในสถานการณ์แบบนี้ หลายๆคนอาจจะกังวลกับการใช้สระว่ายน้ำสาธารณะที่ฟิตเนส หรืออื่นๆ สระว่ายน้ำของคอนโดอาจจะสบายใจที่จะใช้มากกว่า แม้จะมีข้อมูลออกมาว่าเชื้อไวรัสนี้ ติดต่อผ่านกันทางน้ำไม่ได้ แต่ระหว่างที่ใช้สระ ก็ต้องระวังเรื่องระยะห่าง หรืออยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านบนพื้นที่สระว่ายน้ำ นอกจากเรื่องระยะห่าง ควรใส่mask เพื่อป้องกันด้วย .การออกแบบสระว่ายน้ำ ส่วนใหญ่เราตั้งใจวางผังโดยให้สระว่ายน้ำได้ความยาวประมาณ 50 เมตร ตามความยาวมาตรฐานของสระโอลิมปิก เพื่อให้สามาถว่ายออกกำลังกายได้จริง ส่วนความกว้างของเลนแต่ละเลนตามมาตรฐาน มีความกว้าง 2.5 เมตร โดยเราใช้ข้อมูลส่วนนี้มาประกอบการออกแบบสระว่ายน้ำด้วย ความกว้างของสระว่ายน้ำที่เราออกแบบสามารถว่ายทางตรงได้พร้อมกันอย่างน้อย 2 คน อย่างนี้เราก็สามารถออกกำลังฟิตร่างกายอยู่ที่บ้านได้สบายๆ .Design for Urbanist seriesProject : The Line... Continue Reading →

How to maintain your Quality of Life during COVID-19 pandemic

การออกกำลังกาย กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตปัจจุบันของคนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเองในพื้นที่ส่วนตัว การเข้าฟิตเนส การใช้ยิมส่วนกลาง หรือการออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ นอกจากจะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว การออกกำลังกายยังช่วยผ่อนคลายความเครียดได้อีกด้วย ในช่วงที่ผ่านมา เราต่างใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น หลายๆคนอาจจะเกิดความเครียดจากการ Work from Home และส่วนของมาตรการ Lock Down ต่างๆ ทำให้พื้นที่ออกกำลังกายต้องปิดการเข้าใช้ หรือการออกกำลังกายในยิมส่วนกลางของคอนโดมิเนียมก็จำกัดการเข้าใช้ แต่อย่างน้อยเราอยากชวนให้ทุกคนลองมองดูพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆที่อาจจะสามารถรองรับกิจกรรมที่เราชอบได้ ในการออกแบบอาคารพักอาศัยนั้น สิ่งที่เราคำนึงถึงเสมอคือพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ได้จริง และเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้พักอาศัยจริงๆ สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่เราคิดคืออยากให้ผู้ใช้รู้สึกว่านี่คือบ้านของเขาจริงๆ ที่สามารถมีพื้นที่นอกเหนือจากห้องพักของตัวเอง ซึ่งแนวคิดการออกแบบนี้ได้ทดลอง พัฒนาให้เข้ากับกิจกรรม ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย นอกจากนี้สิ่งที่เราคิดนั้นยังสอดรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างดี.หลังจากสถานการณ์นี้หลายๆคนอาจจะชอบอยู่บ้านมากขึ้น เราจะมาชวนดูว่าการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางนี้ ทำให้เกิดกิจกรรมอะไรที่น่าสนุกบ้าง! คราวนี้เราจะลองยกตัวอย่างหนึ่งในโครงการออกแบบคอนโดมิเนียมของเรามาให้ดูกัน ไม่แน่เสาร์อาทิตย์นี้ เราอาจจะเปลี่ยนใจอยากนั่งนอนเล่นอยู่ที่บ้านก็ได้ Overall Group Run Loop พื้นที่ถนนรอบโครงการที่ส่วนใหญ่แล้ว จะโล่งว่าง อาจจะมีบางช่วงเวลาเท่านั้นที่มีรถวิ่งไปมา เราได้ออกแบบงาน Landscape ให้สามารถแบ่งพื้นที่ให้เป็นทางเดินไปด้วยในตัว โดยสามารถใช้ทางเดินนี้เป็นทางวิ่ง  outdoor ได้ โดยได้ระยะทางจากหน้าโครงการวนรอบอาคารซึ่งเป็นถนนโล่งที่เว้นระยะตามกฏหมายอาคาร ระหว่างวิ่งก็ได้ผ่านพื้นที่สวนสีเขียวที่วางไว้ในโครงการ สามารถใช้ทดแทนการวิ่งที่สวนสาธารณะในช่วงนี้ได้ นอกจากจะไม่ต้องเดินทางแล้ว เปลี่ยนรองเท้าออกจากห้อง ก็สามารถออกกำลังกายได้แล้ว... Continue Reading →

OPENBOX Architects เปิดกล่องความคิด

“การที่สถาปนิกทำผลงานให้สวยงามมันก็เหมือนกับเชฟที่ต้องทำอาหารให้อร่อย มันเป็นแค่มาตรฐาน แต่นอกเหนือจากนั้นมันคือสิ่งที่เราเรียนรู้มาตลอด 16 ปี ทั้งเรื่องความสัมพันธ์ การมองเห็นผู้คนอยู่ในงาน และการที่ผลงานมันจะต้องกลายเป็นมรดกที่สามารถส่งต่อให้ลูกหลานได้” หนุ่ย-รติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ เป็นทั้งสถาปนิก ผู้ก่อตั้ง และผู้บริหารของ OPENBOX GROUP บริษัทสถาปนิกของไทยที่มีผลงานที่โดดเด่นมากมายทั้งในประเทศไทย และในระดับโลก ด้วยแนวคิดในการดีไซน์ที่ไม่มีกรอบ และความฝันของคุณหนุ่ยที่ต้องการจะให้โลกรู้ว่าสถาปนิกไทยคู่ควรที่จะยืนอยู่แถวหน้าในระดับโลก . แนวคิดเบื้องหลังงานดีไซน์ของ OPENBOX ARCHITECTS AND OPENBOX GROUP คืออะไร ? เมืองในอนาคตที่เรามองเห็นหน้าตาเป็นแบบไหน ? แล้วงานสถาปัตย์เกี่ยวกับชีวิตเราอย่างไรบ้าง ? มาร่วมหาคำตอบและนิยามของความเป็นสถาปนิก ในแบบฉบับของ OPENBOX ได้ในคลิปนี้เลยค่ะ https://www.youtube.com/watch?v=hPxh_DQWX30&t=70s http://www.openbox-group.com

Upcycling Upstyling by PTTGC x OPENBOX x RFS

Openbox Architects x PTTGC x RFS Upcycling Upstyling by PTTGC.Upcycling คือการนำของที่ไม่ใช้แล้ว หรือเศษวัสดุจากการทำผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ โดยผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่เข้มข้น เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สูงกว่าเดิมปัญหาปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะขยะพลาสติก กลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก พลาสติกกลายเป็นผู้ร้าย ทั้งที่ทุกวันนี้ผู้คนได้รับประโยชน์จากการใช้พลาสติกที่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันในทุกธุรกิจและผลิตภัณฑ์ การได้ทดลองก้าวเข้ามาในโลกของการผลิต น่าตื่นตาตื่นใจ และมีพื้นที่ที่จะให้ความคิดสร้างสรรค์เติบโตได้อีกมาก แม้แต่ในงานออกแบบของสถาปนิกที่ห่างจากความเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มักจะเป็นงานตามสั่ง(custom made) ในพื้นที่งานเฉพาะจุด ก็สามารถสร้าง แรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ ที่อาจจะเปลี่ยนแปลงโลกได้เสมอ OPENBOX GROUP ร่วมมือกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาของ PTTGC และโรงพยาบาลรามาธิบดี ศึกษาเศษขยะพลาสติกส่วนประกอบอุปกรณ์การแพทย์ ที่ผ่านการใช้งานแล้ว โดยมีพื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติบนหลังคาที่ได้สร้างไว้เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนของผู้ป่วยและพนักงานเป็นพื้นที่เป้าหมายในการปรับปรุงจึงได้ให้ชื่อว่า Upcycling Rooftop การออกแบบเน้นการสร้าง Wellbeing ทั้งสำหรับผู้ใช้งานทั้งร่างกายและจิตใจ สรุปเป็นผลงานออกเป็น 3 ส่วน1. Eco tree ที่ทำจากเส้น polymer rod ที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานของ GC นำมาประกอบขึ้นรูปเป็นโครงสร้างเหมือนต้นไม้โปร่ง มีพื้นที่ให้ไม้เลื้อยสามารถเติบโตเกาะเกี่ยวได้ ด้านบนคลุมด้วยแผ่น eco board... Continue Reading →

OPENBOX NEW CORPORATE IDENTITY

We are proud to announce ournew corporate identity! OPENBOX The 16th year, We are expanded our creative spaceand new branding identity. We would like to inform you all that there will be name changing on our website from www.openboxarchitects.com to www.openbox-group.com For any of you who wants to contact us, kindly send your email to openbox@openbox-group.com Thank you! Please follow us... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑